Kontakt oss

Kontaktinformasjon:


Ved spørsmål om påmelding:
E-mail: pamelding@baglerrennet.no
Påmeldingsansvarlig, Rune Blågestad tlf. 45404492
Benytt ordinær påmelding dersom du skal melde på. Egen menylinje.

Transport:
E-mail: transport@baglerrennet.no
Transportansvarlig, Jan Greibesland tlf. 92838715

Øvrig henvendelse:
E-mail: post@baglerrennet.no

Jurykomite består av:

Rennleder: Tore Sandem tlf. 97723894
Løypesjef: Øyvind Kolstad tlf. 91602720
Teknisk delegert: Bjørnar Fundingsrud tlf. 41606435
Teknisk delegert assistent. Håvard Lysaker tlf. 93400492