Baglerrennet 2015

Baglerrennet ble ikke avholdt i 2015, da føreforholdene var elendig.