Baglerrennet 2016

Baglerrennet 2016 er avlyst, da det ikke er tilstrekkelig snø i løypa.

Baglerrennet 2016

Arrangørene av Baglerrennet har i det lengste håpet å kunne avvikle årets store turrenn i Østfold. Mye forberedelser er gjort og løypa er klar. Dessverre ser det ut til at dette rennet nok en gang må avlyses. Mildværet siste dager har tæret på snøen, og da vi tillegg ønsket oss litt mer fra før, er rennet i faresonen for å avlyses nok en gang. Avgjørelse om dette taes på tirsdag 2 feb. Årets renn har ikke seedingstatus da vi ikke har søkt om det. Avgjørelse om avlysning legges ut på denne side.

Baglerrennet 2015

Baglerrennet ble ikke avholdt i 2015, da føreforholdene var elendig.

Baglerrennet 2014 Avlyst

Montebellorennet: Arrangør melder
om 1,2-1,5 meter snø i løypetrasen.


Baglerrennet flytter sine deltakere til Montebellorennet.
Lørdag 15. februar skulle Baglerrennet vært arrangert. Men med snømangel i både ordinær løypetrase, samt også i reserve arena ser arrangør seg nødt til å avlyse rennet.
Alle deltakere flyttes over til Montebellorennet som arrangeres i Sande søndag 16. februar. Montebellorennet er seedingsrenn for både Birkebeinerrennet og Vasaloppet i 2014.
Det vil være mulighet for etter anmelding frem til kl. 10.00 på renndagen. Det gjøres da på arena. Se www.montebellorennet.no
Arrangøren melder om mellom 1,2- 1,5 meter snø i løypetrasen. Det er ytterligere meldt mere nedbør frem mot regndagen så det vil bli gode skiforhold.
Preppestatus finner du på www.montebellorennet.no.
Arrangøren setter opp gratis busser for deltakere og turgåere på renndagen. Dette gjøres for at man ikke skal få trafikale problemer inne på Vestskauen. Det vil være begrensninger på mulighet for opp og nedkjøring med privatbiler på renndagen. Bussene vil kunne brukes som varmestue for deltakere før start. Parkering gjøres i Sande Sentrum. Det er ca. 1.15 minutter reise tid fra Askim.
Med varierende løypelengder fra 6-40 km. er det et brett tilbud til alle, fra trimere og de litt mere aktive. 40 km. løypa har seeding til Birkebeinerrennet og Vasaloppet 2014.
Montebellorennet er første del av Montebellotrippelen, de to neste arrangementene er Montebellorittet 24. mai, og Montebelloløpet 27. september. Med de siste års økende interesse forventes det i overkant av 2000 deltakere tilsammen på disse arrangementene i 2014.
Vi tilbyr derimot deltagelse i Montebellorennet søndag 16 feb. Alle data er overført. Montebellorennet er seedingsrenn for både Birkebeinerrennet og Vasaloppet